Kto je PhDr. Jozef Čuha and Partners?

Kto je PhDr. Jozef Čuha and Partners?

 

 

Kto je PhDr. Jozef Čuha and Partners?

 

PhDr. Jozef Čuha and Partners je spoločnosťou, ktorej poslaním je na vysokej profesionálnej úrovni uspokojovať potreby klientov v oblasti personálneho vedenia a riadenia, v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vzdelávania a tvorby misie, poslania, vízie a stratégie spoločnosti. Aktivity Spoločnosti PhDr. Jozef Čuha and Partners majú charakter:

    • Vzájomného prepojenia konzultačnej, poradenskej , vzdelávacej a personálnej činnosti. Ide o kompletnú problematiku personálneho riadenia (personálnych činností a vedenia ľudí), resp. riadenia ľudských zdrojov (efektívneho využívania personálu v súlade s potrebami spoločností a ich ľudí). Tréningové aktivity sú zamerané na oblasť rozvoja ľudských zdrojov, ich potenciálu, predajných techník , rozvoja manažérskych zručností a komunikačných zručností, koučingu.
    • Výkonnej (servisnej) činnosti pri zabezpečení kompletnej, alebo len jednotlivej personálnej agendy spoločnosti.
    • Vyhľadávanie, výber a prijímanie personálu na vysokej profesionálnej úrovni v prípade záujmu aj s psychologickými charakteristikami uchádzačov.

 

 

Prečo si mám vybrať práve Vás?

Spoločnosť PhDr. Jozef Čuha and Partners trénuje firmy od roku 1998 s neuveriteľným úspechom a odozvou od svojich klientov. Skúsený tím lektorov a trénerov garantuje vynikajúce výsledky a zlepšenie vo výkonnosti Vašej spoločnosti, alebo jej zamestnancov.

 

Aké služby poskytujete?

Či už je to zlepšenie komunikačných alebo obchodných zručností, projektový manažment alebo sú potreby úplne odlišné, vždy si môžete byť istý, že tréning a vzdelávanie bude ušité presne na Vaše potreby. U nás sa nestane, že otázka ostane nezodpovedaná. Náš tréning bude vždy zodpovedať Vašim požiadavkám…

 

Čo ste možno o nás nevedeli….

Po vstupe do Európskej únie v rokoch 2005 – 2009 spoločnosť PhDr. Jozef Čuha and Partners vytvorila sekciu sprostredkovania práce a zameriavala časť svojich aktivít na pomoc jednotlivcom a pomáhala im v získavaní pracovných a životných skúseností prácou v zahraničí.
V roku 2007 už vytvorila sieť pobočiek na celom území Slovenska a pomohla tak stovkám ľudí získať prácu.

Za svoje služby bola v roku 2008 odmenená cenou portálu profesia.sk.

Recruit Rank Awards

 

 

Po prepuknutí krízy v roku 2009 a kvôli okamžitému nedostatku voľných pracovných miest v zahraničí, spoločnosť túto činnosť pozastavila a naďalej sa intenzívne venuje vzdelávaniu a plnohodnotnému rozvoju ľudského potenciálu.

 

A ako si môžem byť istý, že Vy ste tá správna voľba?

Nuž, najlepšie je opýtať sa tých, ktorých sme úspešne vyškolili 🙂

 

Vyššie  uvádzame výber z našich referencií (všetky sa však nezmestia …. )

Pridaj komentár

Vyplňte polia označené hviezdičkou *