Krízový manažment

Prečo krízový manažment?

Tréning, “Krízový manažment”, je určený pre vrcholových manažérov spoločností, ktoré sú v dôsledku externých, alebo interných podmienok v krízovej situácii.

 

Som manažér a “máme v spoločnosti krízu” – ako mi pomôžete?

Vieme diagnostikovať symptómy krízového stavu a urýchlene vytvoriť záchranné metódy a riešenia krízy, minimalizovať dopady krízy a ozdraviť Vašu spoločnosť tak, aby bola zabezpečená jeho existencia aj v budúcnosti.

 

Čo budete analyzovať?


1. Rozpoznanie krízy:

 • Definícia signálov určujúcich úroveň krízy
 • Stav v akom sa spoločnosť nachádza

2. Poslanie a vízia spoločnosti

 • Redefinícia poslania spoločnosti
 • Redefinícia vízie spoločnosti
 • Manažment spoločnosti
 • Ekonomika a obchod
 • Výrobno-technická oblasť
 • Ľudské zdroje
 • Marketing

3. Stratégia na zabránenie eskalácie krízy:

 • Vytvorenie stratégie spoločnosti
 • Strategické ciele
 • Strategické plánovanie
 • Nájdeme riešenia, čo treba robiť a aj ako

4. SWOT analýza:

 • Silné stránky spoločnosti
 • Slabé stránky spoločnosti
 • Príležitosti
 • Ohrozenia

5. Stabilizácia krízy:

 • Zmeny produkčných kapacít
 • Riadené zníženie produkcie
 • Stratégia eliminácie
 • Stratégia totálneho reinžinieringu

6. Vyriešenie krízy:

 • Špecializácia produktov na trhu s vyššou pridanou hodnotou
 • Diverzifikácia produktov
 • Kontinuálne zlepšovanie
 • Inovácia – inovačný skok

7. Personálne vytvorenie krízového manažmentu (štábu):

 • V oblasti vedenia podniku
 • V oblasti obchodu a marketingu
 • Imidž firmy
 • Zamestnanosť
 • Úloha krízového manažmentu (štábu)
 • štýl vedenia a riadenia spoločnosti

 

Áno sme v “kríze” a chceme poradiť

Pre ďalšie informácie o termínoch, cenách a možnostiach nás kontaktujte na tel.č.: 0905 804 144 alebo emailom na jozef.cuha@cuha.sk

 

Pozrite si naše ďalšie tréningové programy:  Komunikačné zručnosti, Krízový manažment.

Pridaj komentár

Vyplňte polia označené hviezdičkou *