Tréning rozvoja vlastnej osobnosti

 

 

Pre koho je určený tento tréning?

Ide o unikátny tréningový program, ktorý je rozložený do 12 týždňov tak, že vždy jeden deň v týždni prebieha stretnutie v triede a naučené teoretické poznatky sa realizujú v reálnom prostredí osobného, pracovného a spoločenského života. Pri ďalšom stretnutí sa analyzujú získané skúsenosti a navrhujeme ďalšie riešenia.

Tento tréningový program je vytvorený takým spôsobom, že učí účastníkov kurzu všeobecné pravidlá a určité zručnosti a spôsoby správania sa v živote tak, aby po jeho skončení mali návod, ako analyzovať svoju osobnosť i osobnosť iných ľudí, napr. svojich spolupracovníkov, klientov, rodinných príslušníkov a pod.
Je vhodný tak pre jednotlivcov, ako aj firmy.

 

Čo sa na tréningu naučím?

Poznatky získané z tréningu rozvoja vlastnej osobnosti je potom možné aplikovať na rôznych úrovniach, či už ide o pracovnú oblasť, alebo aj o súkromný život. Počas programu sa odhaľujú príčiny správania, ich dôsledky na medziľudské vzťahy a účastníci dostanú návody na zmeny, ktoré ich posunú od negatívnych stránok osobnosti k pozitívnym faktorom a spôsobom správania sa.

 

Ako prebieha tréning?

Informácie získané na tréningu významne prispievajú k eliminácii konfliktov na pracoviskách a k efektívnejšiemu zvládaniu stresových situácií. Najefektívnejší spôsob, ako tieto znalosti získať, je vyskúšať ich na sebe. Účastníci majú možnosť v niekoľkých desiatkach tréningových úloh realizovať ich v triede, a potom následne v reálnom živote. Dôsledne uplatňujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi programu, ale hlavne sa držíme hesla, že žiť lepšie a kvalitnejšie znamená porozumieť sebe a druhým. A toto naši absolventi po skončení programu aj skutočne dokážu.

 

Čo získam absolvovaním tohto tréningu?

Informácie získané na tréningu významne prispievajú k eliminácii konfliktov na pracoviskách a k efektívnejšiemu zvládaniu stresových situácií.

Naučíte sa:

  • Zmeniť postoj ku klientom, ale aj k sebe
  • Rozviniete si sebadôveru
  • Budete lepšie zvládať stresové situácie
  • Naštartujete stratégiu vlastného úspechu
  • Zlepšíte medziľudské vzťahy
  • Naučíte sa pozitívnejšiemu spôsobu života

 

Najefektívnejší spôsob, ako tieto znalosti získať, je vyskúšať ich na sebe.

 

Mám záujem o tréning Rozvoj osobnosti – čo teraz?

Pre ďalšie informácie o termínoch, cenách a možnostiach nás kontaktujte na tel.č.: 0905 804 144 alebo emailom na jozef.cuha@cuha.sk

Pozrite si naše ďalšie tréningové programy:  Komunikačné zručnosti, Krízový manažment.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vyplňte polia označené hviezdičkou *